Visioon ja missioon

Visioon

Kestlik ja kliimaneutraalne Eesti, mis põhineb parima saadaoleva teaduse põhjal aktiivselt kliimakriisi pidurdamise nimel, kasutab kõigis eluvaldkondades 100% taastuvenergiat ning kus inimesed elavad keskkonnateadlikult ja looduskeskkonnaga kooskõlas.

Missioon

Fridays For Future Eesti missioon on suunata Eestist kliimaneutraalse ühiskonna poole, et vähendada kliimakriisist tulenevat loodus keskkonna hävingut ja kahju inimestele. Selleks suurendame teadlikkust kliimakriisist