Visioon ja missioon

Visioon

Jätkusuutlik Eesti, mis elab loodusega kooskõlas ning kasutab taastuvaid energiaallikaid oma igapäevasel majandamisel.

Missioon

Kujundada Eesti jätkusuutlikuks loodusega kooskõlas elavaks ühiskonnaks läbi kodanikuaktiivsuse ning hariduslike ettevõtmiste.